ລາຍຊື່ນັກສຶກສາທັງໝົດ

ສາຂາວິຊາ:

ລະດັບ:

ປີທີ:

ສາຂາວິຊາ: ໄອທີ ລະດັບ: ຊັ້ນສູງ

ລດ

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ

ວດປຈົບມໍປາຍ

ເລກທະບຽນຈົບ
ມໍປາຍ

ສູນສອບເສັງ

ພະນັກງານຮຽນຕໍ່

ແຂວງ

ເມືອງ

ບ້ານ

ວຸດທິການສຶກສາ ວິຊາທີ່ຮຽນຈົບ

ປີທີ: 1

1

ທ ລົງຊົ່ງ ຢົງກົວ

ຊັ້ນກາງ

ວິທະຍຸ

ນະຄອນຫຼວງ ໄຊທານີ ໂນນແສງຈັນ
2

ທ ສຸກສະຫວັດ ພົມມະຈັກ

3/6/2009

ຊັ້ນສູງ

ປ່າໄມ້

ນຄຫລ ນາຊາຍທອງ ດານຊີ
3

ນ ອາລີຕ້າ ແສງບຸດດີ

ມສ ຕານມີໄຊ

ມສ ຕານທມີໄຊ

ນຄຫລ ຈັນທະບູລີ ໜອງທາເໜືອ
4

ທ ໄມທໍ່ ຄຳຫລ້າທໍ່

17/6/2003

1344/04

ມສ ວຽງຈັນ

ນຄຫລ ນາຊາຍທອງ ສີເກີດ
5

ທ ກາລະສິນ ໄຊຍະວົງ

17/6/2008

7550/ສສ.ນວ

ມສ ທົ່ງປົ່ງ

ນຄຫລ ສີໂຄດຕະບອງ ຈັນສະຫວ່າງ
6

ທ ຄຳດີ ໂກສາຈັນ

14/6/2005

13883/ສສ.ຊຍ

ມປາຍ ບໍ່ແຕນ

ນຄຫລ ສີສັດຕະນາກ ວັດນາກ
7

ທ ຄຳໃສ ດາວນະວົງ

16/6/2009

7050/ສສ.ນວ

ມສ ຈັນທະບູລີ

ນຄຫລ ຈັນທະບູລີ ດົງໝ້ຽງ
8

ທ ຈັນສະທອນ ສຸດປະເສີດ

16/6/2009

4653/ສສ.ນວ

ມສ ໄຊເສດຖາ

ນຄຫລ ໄຊເສດຖາ ໜອງສ້າງທໍ່
9

ທ ສົມສະຫວິນ ວົງສີສຸພັນ

19/6/2007

088/ສສຂ.ຈສ/2007

ມສ ຂີ້ນາກ

ນຄຫລ ຈັນທະບູລີ ດົງປ່າແລບ
10

ທ ທິນນະກອນ ທອງສະຫວ່າງ

3/4/2007

4084/ຄສສ

ວັດໄຊຍະພູມ

ນຄຫລ ໄຊທານີ ສ້າງຄູ້
11

ທ ບຸນພະຈັນ ສຸວັນດີ

16/6/2009

2718/ສສ.ນວ

ມສ ໄຜ່ລ້ອມ

ນຄຫລ ໄຊທານີ ທ່າດອກຄຳ
12

ທ ບົວສອນ ພົມມະເທບ

16/6/2009

2962/ສສ.ຂວຈ/09

ມປາຍ ວັງວຽງ

ນຄຫລ ສີສັດຕະນາກ ໂພນສີນວນ
13

ທ ປານຄຳ ສະດາວົງ

16/6/2009

2722/ສສ.ນວ

ມສ ໄຜ່ລ້ອມ

ນຄຫລ ໄຊທານີ ທ່າດອກຄຳ
14

ທ ພິໄລພອນ ເອືອຍມະນີຮັກ

20/6/2006

542/ສສຂ/2009

ມສ ສັນຕິພາບ

ນຄຫລ ໄຊເສດຖາ ວຽງຈັນເລີນ
15

ທ ວັດທະນາ ຫລ້າຍສຸລິຍະ

2/9/2003

1157/ກສນ.2003

ເມືອງໄຊທານີ

ນຄຫລ ຈັນທະບູລີ ໜອງທາເໜືອ
16

ທ ເພັດໄຊຍາ ມາຫາໄທ

16/6/2009

1090/ສສ.ນວ

ມສ ສາລາຄຳ

ນຄຫລ ຫາດຊາຍຟອງ ສົມສະໜຸກ
17

ທ ແສງຈັນ ນາວະດີ

16/6/2009

1670/ສສ.ນວ

ມສ ຕານທມີໄຊ

ນຄຫລ ໄຊທານີ ສ້າງຄູ
18

ທ ໄຊຊະນະ ຫລານທອງ

17/6/2003

11554/2006

ມສ ສີໂຄດຕະບອງ

ນຄຫລ ຈັນທະບູລີ ໜອງດ້ວງເໜືອ
19

ທ ໄຊຍະວົງ ສຸວັນນະພູມ

16/6/2009

6085/ສສ.ນວ

ມສ ວຽງຈັນ

ນຄຫລ ຈັນທະບູລີ ໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ
20

ນ ອ້ຽງນາລີ ເພັດມະນີ

20/6/2006

5905/ສສ.ນວ

ມສ ຕານທມີໄຊ

ນຄຫລ ຈັນທະບູລີ ໜອງທາເໜືອ
21

ນ ແຫວນວົງ ອິນທະວົງ

14/6/2005

798/ສສ.ຂວຈ

ມສ ໂພນໝີ

ນຄຫລ ສີສັດຕະນາກ ໂພນປາເປົ້າ
22

ທ ພຣະ ພັນ ເຮີ

7/4/2009

89/ສສ-ຂຫຼບ

ວັດສີພຸດທະບາດ

ນຄຫລ ໄຊເສດຖາ ວັດໂພນພະເນົາ

ປີທີ: 2

ປີທີ: 3

ສາຂາວິຊາ: ໄອທີ ລະດັບ: ປະລິນຍາຕີ

ລດ

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ

ວດປຈົບມໍປາຍ

ເລກທະບຽນຈົບ
ມໍປາຍ

ສູນສອບເສັງ

ພະນັກງານຮຽນຕໍ່

ແຂວງ

ເມືອງ

ບ້ານ

ວຸດທິການສຶກສາ ວິຊາທີ່ຮຽນຈົບ

ປີທີ: 1

ປີທີ: 2

ປີທີ: 3

ປີທີ: 4

ປີທີ: 5

ສາຂາວິຊາ: ວິສະວະກຳຊັອບແວຣ໌ ລະດັບ: ຊັ້ນສູງ

ລດ

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ

ວດປຈົບມໍປາຍ

ເລກທະບຽນຈົບ
ມໍປາຍ

ສູນສອບເສັງ

ພະນັກງານຮຽນຕໍ່

ແຂວງ

ເມືອງ

ບ້ານ

ວຸດທິການສຶກສາ ວິຊາທີ່ຮຽນຈົບ

ປີທີ: 1

ປີທີ: 2

ປີທີ: 3

ສາຂາວິຊາ: ວິສະວະກຳຊັອບແວຣ໌ ລະດັບ: ປະລິນຍາຕີ

ລດ

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ

ວດປຈົບມໍປາຍ

ເລກທະບຽນຈົບ
ມໍປາຍ

ສູນສອບເສັງ

ພະນັກງານຮຽນຕໍ່

ແຂວງ

ເມືອງ

ບ້ານ

ວຸດທິການສຶກສາ ວິຊາທີ່ຮຽນຈົບ

ປີທີ: 1

1

ທ ສຸລະໄຊ ເທບມະນີ

10/7/2009

5988/ສສ.ນວ

ມສ ວຽງຈັນ

ນຄຫລ ນາຊາຍທອງ ໄຊມຸງຄຸນ
2

ທ ສຸກສະຫວັດ ພອນວິໄລ

2/7/2009

198/ສສ/2009

ມສ ໂພນສະຫວັນ

ນຄຫລ ຈັນທະບູລີ ສີສະຫວາດ
3

ທ ສຸກສະຫວັດ ແກ້ວດວງຈັນ

03/12/2009

ປະລິນຍາຕີ

ກົດໝາຍການປົກຄອງ

ນຄຫລ ສີສັດຕະນາກ ພັນໝັ້ນ
4

ທ ຍຸງທອງ ຫລວງສີຫາລາດ

10/7/2009

6097/ສສ.ນວ

ມສ ວຽງຈັນ

ນຄຫລ ໄຊເສດຖາ ໂພນທັນເໜືອ
5

ທ ຕ່ຳ ສີປະເສີດ

11/7/2008

3342/ສສ.ຂວຈ/08

ມສ ເມືອງເຟືອງ

ນຄຫລ ໄຊເສດຖາ ໂພນພະເນົາ
6

ທ ບ໋ອບບີ້ ພະລະພັນ

9/7/2009

3451/ສສຂ.ຈສ/2009

ມສ ປາກເຊ

ນຄຫລ ສີສັດຕະນາກ ສະພານທອງເໜືອ
7

ທ ວິທະຍາ ເມືອງປາກ

18/8/2009

51/ສສ.ວຈ

ມສ ປາກຫາງ

ນຄຫລ ໄຊເສດຖາ ໂພນເຄັງ
8

ທ ອານຸສິດ ວັງລາດ

10/7/2009

6607/ສສ.ນວ

ມສ ວຽງຈັນ

ນຄຫລ ຈັນທະບູລີ ບໍ່ນາງົວ
9

ທ ໂອລີ ວົງພົມ

ຊັ້ນກາງ

ໄຟຟ້າເຕັກນິກ

ນຄຫລ ໄຊທານີ ສະພັງເມິກ
10

ທ ໂອເລ່ ຈະເລີນສຸກ

8/7/2009

3026/ສສ.ຂວຈ/09

ມປາຍ ວັງວຽງ

ນຄຫລ ໄຊເສດຖາ ໂພນພະເນົາ
11

ທ ໄພລັດ ຊົມສີປັນຍາ function

ມສ ທ່າງ່ອນ

ນຄຫລ ໄຊທານີ ໂນນສະອາດ
12

ທ ພຣະ ບຸນຈັນ ພົງປະສິດ

17/6/2003

1344/04

ມສ ວຽງຈັນ

ນຄຫລ ນາຊາຍທອງ ວັດສີເກີດ

ປີທີ: 2

1

ທ ລິດທະຍາ ສີໂພໄຊ

17/6/2008

1216/ສສຂ/2008

ມສ ພັນຊຳ

ນຄຫລ ສີໂຄດຕະບອງ ຈັນສະຫວ່າງ
2

ທ ຄົມຊະນະ ມະນີວັນ

ຊັ້ນກາງ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ນຄຫລ ໄຊທານີ ສີວິໄລ
3

ທ ຂັນທອງ ຄຳວິໄລ

20/6/2008

3649/ສສ.ສຂ

ມສ ໂພນສະຫວັນ

ນຄຫລ ໄຊເສດຖາ ສີສັງວອນ
4

ທ ຄຳພອນ ສົມສະໜິດ

ຊັ້ນກາງ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ນຄຫລ ຫາດຊາຍຟອງ ປ່າຝ່າງ
5

ນ ວະນີຄຳ ຄຳເກດ

19/6/2007

3547/ສສ.ນວ

ມສ ດອນໜູນ

ນຄຫລ ໄຊທານີ ດອນໜູນ
6

ທ ສິລິຈັນ ມະໄລເມືອງ

19/6/2007

982/ສສຂ.ຈສ

ມສ ໂພນໄຊ

ນຄຫລ ໄຊເສດຖາ ໂນນຄໍ້
7

ທ ຈັນທະພອນ ເມກສະຫວັນ

17/6/2008

5560/ສສ.ນວ

ມສ ວຽງຈັນ

ນຄຫລ ຈັນທະບູລີ ສີບຸນເຮືອງ
8

ທ ເລີດທະວີ ວິຊາເທບ

ນຄຫລ ໄຊທານີ ຕານມີໄຊ
9

ທ ວິໃນສອນ ໝື່ນວັດທະນາທຳ

20/6/2006

4.579/ສສ.ນວ

ມສ ດອນໜູນ

ນຄຫລ ໄຊທານີ ດົງສ້າງຫີນ
10

ທ ຄຳຫລ້າ ພັນສະຫວັດ

17/6/2008

4655/ສສ.ນວ

ມປາຍ ສີສັດຕະນາກ

ນຄຫລ ຫາດຊາຍຟອງ ພ້າວ
11

ທ ສອນວິໄລ ອຸ່ນລາສີ

17/6/2008

2432/ສສ.ຂວຈ

ມສ ຫລັກ 52

ວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ ແຈ້ງສະຫວ່າງ
12

ທ ສົມພາວັນ ປະທຸມມະລາດ

20/6/2006

6709/2007

ມປາຍ ສາລາຄຳ

ນຄຫລ ຫາດຊາຍຟອງ ດົງຄຳຊ້າງ
13

ທ ພຣະ ສິທົນ ໄຊຍະວົງສອນ

ຊັ້ນສູງ

ໄຟຟ້າເຕັກນິກ

ນຄຫລ ນາຊາຍທອງ ວັດປ່ານາຄູນ
14

ທ ພຣະ ພູວົງ ຜ່ານໄທ

5/4/2005

173/ຄສສນວ

ມປາຍສົງ ໂສກປ່າຫລວງ

ນຄຫລ ສີສັດຕະນາກ ວັດສະພານທອງເໝືອ
15

ທ ຄຳຫວັນ ດາຣາວົງ

ຊັ້ນກາງ

ສັບພະວິຊາ

ນຄຫລ ຈັນທະບູລີ ຊຽງຍືນ
16

ທ ລໍສັກ ແກ້ວບັນດິດ

17/6/2008

6873/ສສ.ນວ

ມປາຍ ຈັນທະບູລີ

ນຄຫລ ຈັນທະບູລີ ຮ່ອງຄ້າ
17

ທ ບົງການ ກາຍຍະສິດ function

14/9/2007

1723/ກສນ.2007

ເມືອງໄຊເສດຖາ

ນຄຫລ ໄຊເສດຖາ ນາສ້າງໄຜ່
18

ທ ຄອນ ສີຫານາມ

17/6/2008

3391/ສສ.ຂວຈ

ມສ ເມືອງເຟືອງ

ນຄຫລ ໄຊເສດຖາ ໂພນພະເນົາ
19

ທ ເພັດສະໝອນ ໄຊຍະບຸດ

17/6/2008

9601/ສສ.ຂວຈ

ມສ ຫລັກ 52

ນຄຫລ ໄຊເສດຖາ ໂພນພະເນົາ
20

ທ ເບ່ ໄຊຍະບຸດ

17/6/2008

6913/ສສ.ຂວຈ

ມສ ຊະນະຄາມ

ນຄຫລ ສີສັດຕະນາກ ທົ່ງພານທອງ
21

ທ ລີນດາ ອິນທະວົງ

14/6/2005

12757/ສສຂ.ຊຍ

ມປາຍ ປາກລາຍ

ນຄຫລ ໄຊທານີ ຄຳຮຸ່ງ

ປີທີ: 3

ປີທີ: 4

ປີທີ: 5