ຜູ້ນຳພາ: ອາຈານປະຈໍາພາກວິຊາ SE   ອາຈານສອນພາສາ HTML/PHP   ອາຈານສອນພາສາ JAVA
ອ.ຈ ສີສຸວັນ ສັງບົວບູລົມ   ອ.ຈ ຄໍາຜາຍ ອິນທະຣາ   ອ.ຈ ດວງສະໝອນ ສີວົງສາ
Tel. (856-20) 22220 755   Tel. (856-20) 22224 773   Tel. (856-20) 22122 177
E-mail: s_sisouvan@yahoo.com   E-mail: inthara@gmail.com   E-mail: samone81-svs@yahoo.com
         
ທີ່ປຶກສາ:
ທີນ ສີພະຈັນ
Tel. (856-20) 54644 729
E-mail: iteen@windowslive.com
ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ - ຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ຕິດຕັ້ງ Linux Server
ບ່ອນສັງກັດ: ນ.ສ.ພ ວຽງຈັນໃໝ່

 

 

 

ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌:

ຄໍາຫວັນ ດາລາວົງ

Tel. (856-20) 55518 950
E-mail: khamvanhdrv@yahoo.com
ປັດຈຸບັນຮຽນປີທີ 3 SE ຂອງ VIoT
ສັງກັດ: ນ.ສ.ພ ວຽງຈັນໃໝ່
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ: ເວັບໄຊທ໌ ແລະ IT
ພຣະ ບຸນຈັນ ພົງປະເສີດ
Tel. (856-20) 77526 511
E-mail: pbounchan@yahoo.com

ປັດຈຸບັນຢູ່ວັດທັມມະຈັກບຸບຜາຣາມ ສີເກີດ

ມ. ນາຊາຍທອງ ຮຽນຊັ້ນ ປີ 2 SE(IT)
 
ສົມສະຫວິນ ວົງສີສຸພັນ
Tel. (856-20) 78111 889
E-mail: vsomsavinh@yahoo.com
ປັດຈຸບັນຮຽນຢູ່ຊັ້ນປີ 2 SE (IT)
ສັງກັດ: ນ.ສ.ພ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
 
ແສງຈັນ ນາວະດີ
Tel. (856-20) 99797 976
E-mail: seng_navady@yahoo.com
ປັດຈຸບັນຮຽນຢູ່ຊັ້ນປີ 2 SE (IT)
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ