ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຫົວຂໍ້ທີ່ຈະສະເໜີ:
ລາຍລະອຽດ:
e-mail:

Address:

ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານໂພນພະເນົາ

Tel: 021 720265, 021 720320
020 2220755, 020 5519713
Fax: 021 720264
Website: http://www.vientianetechno.com
http://www.apaccount.com
E-mail:

info@vientianetechno.com or viot@vientianetechno.com

vientiane_iot@yahoo.com